Dette indlæg har været læst 11552 gange!

Et stort filosofisk spørgsmål: Hvad kom først? Hønen eller ægget? Vi har fundet frem til den videnskabelige forklaring. I naturen udvikler ting sig i form af evolution – små ændringer i DNA over lang tid. Hvis fx en hund lever i meget koldt vejr, så vil efterkommere af denne hund have små ændringer i DNA’et som bl.a. kunne give tykkere pels.

hvad kom først hønen eller ægget

Alle dyr og mennesker starter som noget der kaldes en zygote.

I dyr som høns, formes en zygote når en mandlig sperm celle og et kvindeligt æg mødes. En zygote vil efterfølgende gennemgå celledelinger til det bliver til et foster. En zygote indeholder arvemateriale (DNA) fra både hanen og hunnen. Når fosteret er formet vil der stadig ske celledelinger som til sidst resulterer i et dyr. I alle dyr indeholder alle celler præcis det samme DNA, og det DNA kommer fra zygoten.

Som forklaret, udvikler dyr sig i form af evolution. Det samme er sket for høns. Høns udviklede sig fra ikke-høns igennem små ændringer i blandingen af mandlig og kvindelig DNA eller fra mutationen i DNA’et i zygoten. Men umiddelbart ville dette kun resultere i at en ny zygote bliver skabt. Men på et tidspunkt har to ikke-høns parret sig og DNA’et herfra i den nye zygote har indeholdt mutationerne som har vist sig at skabe de første rigtige høns. Den ene zygote celle har derfor delt sig til at skabe de første høns.

Før disse første rigtige høns, har der kun været ikke-høns. Zygote cellen er det eneste sted hvor DNA mutationer kan resulterer i produktionen af et nyt dyr, og zygote cellen har hjemme inde i høns’ æg. Derfor må ægget være kommet først.

En helt anden metode

I 2003 tog kvinden Alice Shirrell Kaswell et helt nyt eksperiment i brug. Ved hjælp af U.S Postal Service sendte hun to pakker. Den ene med en kylling, og den anden med et æg.

Kyllingen kom først.