Dette indlæg har været læst 17848 gange!

Den gennemsnitlige menneskehjerne vejer 1375 gram, dvs. 2% af vores kropsvægt.

Den gennemsnitlige computer klarer 100 millioner instruktioner i sekundet, mens verdens hurtigste computer udfører 40 billioner (40.000 milliarder) operationer i sekundet. Hjernen håndterer en 10 kvadrillion instruktioner i sekundet, det er en 10 billion billioner, eller 100 millioner milliarder milliarder.

En menneskehjerne arbejder altså 2500 milliarder gange hurtigere.


Længden af nervetråde i hjernen = 150.000 til 180.000 km.

Vi mister i gennemsnit 85.000 neuroner per dag (ca. 1 i sekundet), men da vi har ca 100 milliarder er det ikke det største problem. (alle er mistet efter 3223 år)

Der er seks lag i hjernebarken.

Hjernebarkens totale overflade areal er 2500 cm2

Antallet af neuroner i den menneskelige hjerne er 100 milliarder.

For at sammenligne, kan man sige at det svarer til 3 tetrabyte på en computer (3000 gigabyte)
Dog varier dette fra alt mellem 1 til 1000 tetrabyte, dog er 3 tetrabyte det som der hældes mest til.

Grunden til at man hælder mest til dette, er at man antager 1 neuron kan indeholde 1 kilobyte.

En normal film fylder ca. 800 mb (800000 kilobyte). En film i HD er normalt 1,6 gigabyte.